Tilmed dig vores nyhedsbrev

Gå aldrig glip af events og info fra Dragør Bio

Generalforsamling

Dragør Biografforening indkalder til generalforsamling

Onsdag den 15. marts 2023 klokke 18 afholdes generalforsamling i Dragør Bio.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af revideret årsregnskab

4. Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleant(er)

8. Valg af revisor for 1 år 

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde seneste den 5. marts 2023 og sendes til: Mette Jansen, Rønne Allé 33, 2701 Dragør eller på e-mail: mhogjj@mail.dk.

Alle medlemmer af Dragør Biografforening er velkomne. 

Bliv medlem ved at indbetale kontingent på reg. nr. 0586 konto: 0000101566 eller va mobilpay på: 245 425. Kontingentet dækker kalenderåret og koster 150 kr.

Husk i begge tilfælde at skrive navn og e-mail, samt at det vedrører kontingent for 2023.

Når kontingentet er betalt, udleverer vi medlemskort i biografens kiosk mod forevisning af kvittering. 

Det er også muligt at blive indmeldt ved betaling i biografens kiosk. 

Vi ses i biffen!